B&B - Villa alegria

Homebase for discovering authentic Capevert 

Algemene voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Villa Alegria, Zona Ponta d'Atum 37 RC Tarrafal te Kaapverdië en opgesteld op 1 januari 2019. 


Met het aangaan van een huurovereenkomst van een verblijf bij B&B Villa Alegria worden de AV van kracht.


  • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  • B&B Villa Alegria is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gebruikers. 
  • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  • Alle risico's met betrekking tot het verblijf in B&B Villa Alegria zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van B&B Villa Alegria dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
  • Gasten dienen de instructies van eigenaar en/of personeel van B&B Villa Alegria op te volgen.
  • B&B Villa Alegria (eigenaar en/of verantwoordelijke medewerkers) kan gasten, bij overtreding van de AV en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang, de toegang tot B&B Villa Alegria ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van resterend geboekt verblijf.
  • Gasten van B&B Villa Alegria dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement (zie paragraaf 3).
  • Bij het aangaan van een huurovereenkomst gaat de gast akkoord met de door B&B Villa Alegria genomen veiligheidsmaatregelen (camerabewaking en nachtbeveiliging). 
E-mailen
Instagram